Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Heidi Jääskeläinen Oy
Y-tunnus: 3158228-5

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Heidi Jääskeläinen
+358 50 665 39
[email protected]

Rekisterin nimi

Heidi Jääskeläinen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhde, sopimus tai suostumus.

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, sähköiseen markkinointiin ja viestintään, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema, yrityksen nimi (asiakkaan ollessa yritys)

  • Asiakastiedot: ostetut palvelut, asiakaspalautetiedot, laskutustiedot

  • Uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

  • Sivuston analytiikan ja muiden evästeiden keräämät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, www-sivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

Tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kaikki tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tietokantoihin, joihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti päätelaitteille kävijän vieraillessa verkkosivustoilla. Verkkopalvelu hyödyntää evästeitä, jotta palvelu voidaan tarjota mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Sivusto käyttää Facebook Pixel, Google Analytics, Google AdWords ja Google Search Console -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksena parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat tietoja, kuten millä sivulla asiakas käy, kuinka kauan hän viipyy sivustolla, minkä verkkopalvelun kautta hän saapuu sivustolle ja mitä linkkejä klikkaa.

Evästetoiminnon voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksista, mutta sivusto ei välttämättä toimi silloin häiriöittä.

Tarkastus-, Korjaus ja Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja asiakasrekisteriin on tallennettu,  ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn määräajan umpeutumista. 

Muokattu viimeksi 17.6.2022

©2022 Heidi Jääskeläinen Oy